phương pháp đặt bàn thờ theo phong thủy

Làm sao để sắp đặt bàn thờ theo phong thủy thích hợp nhất?

Bóng đèn phía trước không nên xung với bàn thờ, không nên dùng đèn chiếu. Bàn thờ cũng không đặt ở vị trí dưới xà nhà, nếu không có vị trí tốt Theo quan niệm của người Việt, bàn thờ trong mỗi gia đình – nơi thờ cúng gia tiên, tưởng nhớ tổ tiên là