mua đất tái định cư

Mua suất tái định cư và những rủi ro thường gặp

Luật sư Nguyễn Đăng Tư, Đoàn luật sư Tp.HCM cho biết, hiện nay hầu hết việc mua bán suất tái định cư được thực hiện dưới hình thức ủy quyền toàn phần Được nhà nước cấp cho suất tái định cư, tuy nhiên nhiều hộ gia đình không ở mà bán suất này cho những